Category Archives: 享受

水喷泉表演 | Tâm Thanh Hotel Đà Nẵng

Two star Tam Thanh Da Nang Hotel has full equipped, lux

精彩的烟花表演

phaohoa

酒店岘港谭青介绍独特的夹子烟花,1不2,为庆祝国际烟花比赛2015。 二星级岘港谭青酒店已全面配备,豪华,清洁